מחירון שירותי אדריכלות Toggle

כמה עולים שירותי אדריכל?

להלן מחירון לשירותי אדריכלות של הסטודיו. כמובן המחירון הוא לאמדן בלבד, ולכל פרוייקט תינתן הצעת מחיר  ייחודית, ביחס למורכבות הפרוייקט.

אפשר להיעזר במחירון כדי להעריך כמה יעלו שירותי הסטודיו שלנו.

תימחור

על מנת ללמוד ממה מורכבים השירותים אנא בקרו בדף השירותים שלנו

   הסבר קצר על הרכב החישוב:

למה התעריף גמיש? (300-400)

הסיבה לכך שיש טווח של מחירים היא השפעה של פרמטרים שאנחנו לוקחים בחשבון בזמן מתן הצעת המחיר: ראשית כל פרוייקט שונה ממשנהו במורכבותו. לדוגמה פרוייקט מגורים חד משפחתי, לעומת פרוייקט באותו שטח, שבו עלינו לתכנן יחידת מגורים נוספת, שהיא למעשה דירה קטנה נוספת. בפרוייקט כזה, שכולל יחידה נפרדת, יש לתכנן חדרי רחצה ומטבח נוספים על מה שקיים בבית חד משפחתי, וזה מהווה עבודה נוספת ולכן יכול לייקר את התכנון. בית חד קומתי לעומת בית דו קומתי באותו שטח: שוב, בבית דו קומתי יש להכין תכנית מדרגות, ואז ההתייחסות היא שונה. עוד פרמטר שנלקח בחשבון הוא מיקום הפרוייקט: הכוונה יותר מכל היא- הועדה הספציפית לתכנון ובניה, שבשטח שיפוטה נמצא הפרוייקט. ע”פ נסיוננו, ועדות מסוימות “מקשות” יותר מאחרות וגם זה נלקח בחשבון בהצעת המחיר.

מתוך סה”כ השכר המבוקש על תכנון הבית, החלוקה בין המרכיבים השונים היא בערך כזאת:

  • 35% תכנון סכמטי- זה החלק בעבודה, שבו אנחנו יושבים , רצוי פעם בשבוע, דנים על הסקיצות שאני מכינה לכם בוחרים את מה שנראה לכם, ובסופו של פרק זה , אתם יודעים בדיוק איך הבית שלכם ייראה. התכנון נעשה בתכנת תלת מימד, וכל הסקיצות שתראו הן מודלים תלת מימדיים שיאפשרו לכם לחוש את החלל.
  • 10% הכנת בקשה להיתר בניה- זה חלק שנעשה כולו במשרד ובו אנחנו משרטטים את המסמך המכונה “גרמושקה” שזאת תכנית מיוחדת, העשויה לפי הדרישות של הועדה לתכנון ובניה, והיא תוגש לועדה לצורך קבלת היתר בניה.
  • 10% מעקב אחרי הטיפול של הועדה בבקשה שלכם.
  • 35% הכנת סט תכניות עבודה למכרז/ לביצוע. סט כזה כולל את כל התכניות, החתכים והחזיתות, רשימה של כל החלונות והדלתות וצורת הפתיחה שלהם, ובהם משתמשים הבנאים וקבלני המשנה באתר הבניה לצורך ביצוע הבית שלכם. בתכניות אלה מצוין איזה סוג של אסלה או ברז מתוכננים, באיזה גובה יותקנו וכדומה. תכניות אלה משמשות גם לתמחור על ידי הקבלן, ולעיתים אחרי התמחור, אנו מכניסים בהם שינויים קלים, לפני הדפסת הסט הסופי לביצוע, אם יש רעיונות שנובעים מתהליך התמחור ורעיונות להורדת התקציב.
  • 10% לווי בניה ופיקוח עליון- שלב זה בעצם נמשך במהלך בניית השלד. בשלב זה אנו מרקרים מספר פעמים בשטח, מבקרים את סימון נקודות החשמל ונקודות האינסטלציה. פיקוח עליון הוא בעצם פיקוח לצורך הרישוי, שבו תפקידנו לוודא שהבית מבנה לפי ההיתר שקיבלתם(מידות ופתחים).
  • מהו דו”ח טרום תכנון?
  • פגישת ייעוץ ראשונית – טרום תכנונית. הכוונה היא לפגישה של כשעה וחצי עד שעתיים, שיכולה להתקיים או במשרדי או באתר הלקוח, לפי בחירתו, ובפגישה אני אוספת נתונים על הפרוייקט ועל צרכי הלקוח. תוך 48 שעות לאחר הפגישה הלקוח יקבל תוך , דו”ח כתוב  שיכלול פרוגרמה מסודרת של הפרוייקט,  ניתוח של המגרש: זכויות בניה, הפניות,אפשרויות תכנוניות, רעיונות להצבה על המגרש

    . דו”ח זה יכול לשמש את הלקוח לצורך עבודה עם משרדנו או כל משרד אדריכלות אחר. באם אותו לקוח יחליט לעבוד עם משרדינו, ינוכה שכר הפגישה הזאת משכר התכנון.

באם החלטתם להיעזר בנו גם לעיצוב הפנים של הבית, חלקות התשלומים של פרק עיצוב הפנים היא לפי הצעה שתצורף להצעה הראשית.

ShutDown